FinansCorp

Aktualne składki ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*

Składki za styczeń – grudzień 2017 r.*

  • Ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 812,61 zł
  • Ubezpieczenia społeczne bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 749,94 zł
  • Preferencyjna Składka na Ubezpieczenie społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 190,62 zł
  • Preferencyjna Składka na Ubezpieczenie społeczne bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 175,92 zł
  • Konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

———————————–

  • Ubezpieczenia zdrowotne : 297,28 zł
  • Konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

———————————–

  • Fundusz pracy: 62,67 zł
  • Konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

———————————–

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2227,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2013)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

———————————–

Księga podatkowa
Zakładamy i prowadzimy ewidencję księgową dla naszych Klientów, kontrolujemy dokumenty księgowe pod względem formalnym i merytorycznym, sporządzamy deklaracje podatkowe, doradzamy w zakresie prawa podatkowego, reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi... Zobacz więcej
Księgi handlowe
Zakładamy i prowadzimy księgi handlowe, prowadzimy ewidencję dla potrzeb podatku VAT, kontrolujemy dokumenty księgowe, sporządzamy rachunki zysków i strat oraz bilanse, dostarczamy deklaracje do Urzędów Skarbowych, doradzamy w zakresie prawa podatkowego... Zobacz więcej
Kadry i Płace
Naliczamy wynagrodzenia, sporządzamy deklaracje oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, dostarczamy deklaracje, prowadzimy karty wynagrodzeń, wystawiamy zaświadczenia o dochodach, sporządzamy rozliczenia roczne dla pracowników...Zobacz więcej
Inne usługi
Wykonujemy płatności w imieniu Klienta (podatki, wynagrodzenia, płatność za faktury), prowadzimy raport kasowy, kontrolujemy płatności, przygotowujemy wnioski kredytowa do banków, opracowujemy zasady obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej w firmie...Zobacz więcej